Ekmek Rafları

Ekmek Rafları

Fırın ve market gibi ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış özel raf sistemine sahip raflardır. Bu raflar özellikle unlu mamul ürünler kullanmak için de kullanılır. Yani ekmek , simit, poğaça gibi gıdaları sergilemek için dizayn edilmiş raflarıdır.

Ekmek Rafları Ölçüsü Nedir?

Genel itibarıyla raf ölçülerindedir. Bunun yanında isteğe bağlı alternatif ölçülerde yapılabilir. Genel olarak 2200 -1800-1600 gibi değişik ölçüler baz alınabilir.

Ekmek Rafları Nasıl Olmalıdır ?

Yapısında ahşap unsurlar bulunmalıdır. Bu sayede doğallık vurgulanacaktır. Ama doğallık oranı çok iyi ayarlanmalıdır. Raf yine ana iskelet üzerine konumlandırılmalıdır.

Ekmek Rafları Nerelerde Kullanılır ?

Gerek market gerekse unlu mamul üretimi yapılan her alanda kullanılabilir.

 

They are shelves with a special shelf system designed for use in environments such as patisseries. These shelves are also used especially for using bakery products. In other words, they are shelves designed to display foods such as bread, bagels and pastries.

What is the Size of Patisserie Shelves?

It is generally in shelf size. In addition, it can be made in optional alternative sizes. In general, different measurements such as 2200 -1800-1600 can be taken as a basis.

How Should Patisserie Shelves Be?

In its structure should be wooden elements. Thanks to this, naturalness will be emphasized. But the rate of naturalness should be adjusted very well. The shelf should still be positioned on the main frame.

Where are Patisserie Shelves Used?

It can be used both in the market and in every area where bakery products are produced.

 

Es handelt sich um Regale mit einem speziellen Regalsystem, das für den Einsatz in Umgebungen wie Konditoreien konzipiert ist. Diese Regale werden auch speziell für die Verwendung von Backwaren verwendet. Mit anderen Worten, es handelt sich um Regale, die darauf ausgelegt sind, Lebensmittel wie Brot, Bagels und Gebäck auszustellen.

Welche Größe haben Patisserie-Regale?

Es ist im Allgemeinen in Regalgröße. Darüber hinaus kann es in optionalen alternativen Größen hergestellt werden. Generell können verschiedene Maße wie 2200 -1800-1600 zugrunde gelegt werden.

Wie sollen die Patisserie-Regale sein?

In seiner Struktur sollten Holzelemente sein. Dadurch wird die Natürlichkeit betont. Aber der Natürlichkeitsgrad sollte sehr gut eingestellt sein. Das Regal sollte immer noch auf dem Hauptrahmen positioniert werden.

Wo werden Konditoreiregale verwendet?

Es kann sowohl im Markt als auch in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen Backwaren hergestellt werden.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir